Y pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd

Os ydych chi ' n chwilio am y pethau gorau i ' w gwneud yng Nghaerdydd y tu mewn, yna hoffwn dybio eich bod wedi darganfod nad yw bob amser yn heulog a ' ch bod yn chwilio am rywle i ymweld ag ef pan fydd hi ' n bwrw glaw yn yr awyr agored. Does dim angen edrych ymhellach, mewn unrhyw drefn arbennig, rydyn ni ' n mynd i siarad am y pethau gorau i ' w gwneud yng Nghaerdydd.

Mae Caerdydd yn ddinas o faint gweddus yn cynnig llawer o atyniadau, ac mae hyn yn golygu bod llawer i ' w wneud! Dydy ' r tywydd ddim bob amser yn gorfod penderfynu pa fath o bethau rydych chi ' n eu gwneud, ond byddwn ni ' n edrych ar ein hoff bethau i ' w gwneud yng Nghaerdydd pan fydd hi ' n glawio. O lefydd gwych i fwyta, adeiladau hyfryd i ' w harchwilio, arcedau siopa hyfryd i berfformiadau byw ac arbrofion gwyddonol ymarferol, bydd hynny ' n cael ei gynnwys i chi yma yn ein canllaw o ' r pethau gorau i ' w gwneud yng Nghaerdydd.

Nid yw ein rhestr o ' r pethau dan do gorau i ' w gwneud yng Nghaerdydd wedi ei churadu mewn unrhyw drefn benodol.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-National Museum Cardiff 2

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn sgorio ' n uchel ar ein rhestr o ' r pethau dan do gorau i ' w gwneud yng Nghaerdydd. Mae ' r Amgueddfa Genedlaethol yn cynnal un o gasgliadau celf gorau Ewrop ynghyd ag arddangosfa hanes naturiol ardderchog, mae ' r Amgueddfa Genedlaethol yn ddiwrnod allan gwych. Mae digon o le parcio o amgylch yr Amgueddfa ar y "ffyrdd coch", ond maen nhw i gyd yn talu ac yn arddangos felly dim ond gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich tocyn parcio!

Mae mynediad am ddim i ' r Amgueddfa Genedlaethol ond efallai y bydd gan rai arddangosion dâl mynediad. Mae yna arddangosfeydd gwych yn digwydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol bob amser felly mae ' n werth gwirio beth sydd ymlaen cyn i chi wneud, efallai y byddwch am edrych ar un o ' r arddangosfeydd. Gallwch weld beth sydd ymlaen yn yr Amgueddfa Genedlaethol ar eu gwefan

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-National Museum Cardiff 1

Mynd ar drip siopa er bod amser

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-trip siopa er amser

Mae Caerdydd yn gartref i dair arcedau siopa Edwardaidd a Fictoraidd eithriadol, i gyd wedi eu lleoli yn agos iawn i Gastell Caerdydd. Gelwir yr arcedau yn Arcêd y Castell, Arcêd y stryd fawr ac arcêd Stryd y Dug. Ers agor yn 1885 Mae ' r arcedau siopa wedi bod yn gartref i rai o ' r siopau mwyaf diddorol a phoblogaidd yng Nghaerdydd.

Mae ' r arcedau mewn cyflwr rhagorol ac rydym yn argymell yn gryf ein bod yn ymweld, stopio a dim ond edrych i fyny ac o gwmpas tra byddwch yno, mae ' r bensaernïaeth yn mesmereiddio.

Fe welwch yr arcedau sy ' n llawn busnesau annibynnol bach yn gwerthu eitemau unigryw a hyd yn oed gynnyrch lleol i ' w bwyta.

Gwyddoniaeth ymarferol yn Techniquest

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-Techniquest

Mae Techniquest yn un o fy hoff lefydd bob amser i ymweld, mae hyn yn fwyaf tebygol oherwydd tripiau ysgol a ' r hwyl y gallaf gofio ei gael yno!

Wedi ' i lleoli yng nghanol Bae Caerdydd, mae Techniquest yn ganolfan gwyddor addysg ymarferol sy ' n rhedeg drwy ' r flwyddyn, gyda llawer o arddangosion i chi roi cynnig arnynt. Wedi ' u gwasgaru ar ddau lawr o eitemau sy ' n ymgorffori gwyddoniaeth mewn diwylliant Cymraeg drwy ymgysylltu rhyngweithiol. Mae ' n werth ymweld, ni fyddwch yn cael eich siom!

Archwiliwch y bydysawd Marvel yn y Avengers S. T. A. T. I. O. N

Mae ' r Avengers S. T. A. T. I. O. N yn arddangosfa gymharol newydd wedi ei gosod yng nghanolfan siopa Hayes.

Byddwch yn mynd i mewn i ' r bydysawd Marvel trwy arddangosfa ryngweithiol sy ' n dysgu am hanes, Gwyddoniaeth, peirianneg, geneteg, technolegau a phroffiliau rhai o ' r arwyr Super mwyaf hoffus o ' r bydysawd Marvel.

Ar ôl mynd i mewn i ' r Avengers S. T. A. T. I. O. N byddwch yn cychwyn ar genhadaeth lle byddwch yn dod yn S. T. A. T. I. O. N asiant, rhaid i chi weithio eich ffordd drwy ' r arddangosfa proffiliau adeiladu o ' r arwyr Super poblogaidd, gan ddysgu am eu arfau , gwisgoedd a llawer mwy!

Mae angen tocynnau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu ymlaen llaw. Mae digon o le parcio ym meysydd parcio John Lewis neu Tyddewi gerllaw.

Ffansio llecyn o fowlio

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-Hollywood Bowl

Os ydych chi ' n chwilio am rywbeth hwyliog i ' w wneud gyda grŵp o bobl, beth am gael ychydig o gemau bowlio. Mae gan Hollywood Bowl yng Nghanolfan y Ddraig Goch bopeth ar gyfer y gêm berffaith. Mae Hollywood Bowl yn aml yn cynnig gallwch fanteisio ' n llawn ar felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu ymlaen llaw ar ôl edrych ar ein cynigion diweddaraf.

Mae digon o le parcio ar gael a gellir dilysu parcio pan fyddwch yn gadael. Mae Canolfan y Ddraig Goch ar draws y ffordd o orsaf drenau Bae Caerdydd ac mae nifer o lwybrau bws yn aros y tu allan i ' r adeilad.

Edrychwch ar ffilm sy ' n torri ' r banc

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-sinema Premiere

Os nad ydych chi fel fi yn mynd i ' r sinema yn llawer mwy oherwydd prisiau gormodol a byrbrydau drud iawn, mae yna sinema yng Nghaerdydd y gallwch chi fwynhau ' r blocbusters a hyd yn oed ffilmiau clasurol ar gyfer prisiau Craig isaf.

Mae Premiere Cinema yn cynnig y gwerth gorau oll ar gyfer profiad y sgrin fawr.

Crwydro ' r Gadeirlan yn Llandaf

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-Eglwys Gadeiriol Llandaf

Mae Eglwys Gadeiriol Llandaf yn ymfalchïo mewn hanes sy ' n dechrau o ' r chweched ganrif gyda thri newid ac adferiadau mawr. Y diweddaraf oedd y dinistr yn ystod y rhyfel byd 2, Eglwys Gadeiriol Llandaf oedd yr ail Eglwys Gadeiriol a ddinistriwyd fwyaf yn y DU, ar ôl Coventry.

Mae ' r Gadeirlan yn agored i ymwelwyr o 9am ac eithrio dydd Sul lle mae ar agor o 7am. Mae tywyslyfrau a theithiau tywys ar gael ond mae angen eu trefnu ymlaen llaw.

Ewch ar daith dywys o amgylch Stadiwm Principality

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-taith Stadiwm y Principality

Beth am fynd ar daith o amgylch Stadiwm Principality lle byddwch chi ' n cael profiad o redeg Stadiwm fawr o ' r tu ôl i ' r llenni. Byddwch yn archwilio rhannau o Stadiwm y Principality sydd fel arfer yn rhydd o derfynau, ac mae hyn yn cynnwys yr ystafelloedd locer ac ardaloedd y wasg.

Mae hwn yn brofiad unigryw ac yn sicr yn werth ymweld ag ef. Gwnewch yn siŵr nad oes digwyddiadau pan rydych chi ' n gobeithio mynd ar y daith a gwnewch yn siŵr eich bod chi ' n archebu ' n dda ymlaen llaw gan fod hyn yn boblogaidd iawn ac mae ' r llefydd yn brin.

Golff gwallgof dan do

Pethau gorau dan do i ' w gwneud yng Nghaerdydd-golff antur treetop

Mae golff antur treetop yng Nghaerdydd yn cynnig profiad golff unigryw, teithio o ganolfan siopa brysur i gwrs golff gwallgof mewn jyngl mewn eiliadau. Mae golff antur treetop yn orlawn yng nghanolfan siopa Tyddewi 2 gyda digon o le parcio yn y meysydd parcio cyfagos. Ar agor bob dydd, dim ond troi i fyny a chwarae!

Bydd yr arweiniad hwn o ' r pethau gorau i ' w wneud yng Nghaerdydd yn cael ei ddiweddaru, os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer rhywbeth newydd i ' w ychwanegu, mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt.

shares