Gwlad y Sgydau-Pontneddfechan, rhaeadrau mewn coedwig hudol

Lleolir gwlad y Sgydau yn rhan dde-orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae ' n un o rannau harddaf y Parc Cenedlaethol. Mae afonydd Mellte, Hepste, Pyrddin ac afonydd nedd-fechan yn gwynt drwy ' r mynyddoedd mewn coedwig trwchus, gan raeadru dros gyfres o raeadrau trawiadol cyn Cydgyfeirio a ffurfio Afon Nedd.

Gwlad y Sgydau Gorsedd yr adran isaf

Mae Gwlad y Sgydau yn lle arbennig anhygoel i ymweld ag ef gyda llawer o bethau i ' w gwneud, ar gyfer ein trip aethom i ymweld â gwlad y Sgydau i fwynhau golygfeydd o ' r rhaeadrau, mwynhau ' r goedwig hudol llaith a nofio yn y dyfroedd o amgylch y rhaeadrau. Os ydych chi ' n cynllunio ar ymweld â gwlad y rhaeadrau i ymlacio yn y dyfroedd, rydym yn argymell cymryd wetsuit gan fod y dyfroedd yn oer rhewllyd hyd yn oed yng nghanol yr haf, gallwch hyd yn oed weld eich anadl!

Llecyn nofio gwych i wlad y Sgydau

Llecyn gwych ar gyfer nofio, mae ' r dŵr yn ddwfn ac yn oer iawn serch hynny!

 

Parodd ein hymweliad â gwlad y Sgydau tua 4 awr, aethom i ymweld â ' r rhan fwyaf o ' r rhaeadrau ac roedd hynny ' n cynnwys arosfannau i ymlacio, cymryd nofio a mwynhau bod yn un â natur.

Mae ' r ardal yn cael ei hudo â myth Cymru gyda threial wedi ' i enwi ar ôl y Mynach dan hyfforddiant ifanc a gafodd ei drin mewn creulni am fod yn ddiog ac yn rhedeg i ffwrdd o ' i Abaty. Mae ' n debyg iddo gael ei ganfod gan y Werin dylwyth a aeth ag ef i ' w byd eu hunain. Yn ôl y Talwrn, mae ' r fynedfa i ' r Deyrnas ffawydd wedi ei chuddio ar hyd glannau llwybr Elidir!

Yr atyniad seren yng Ngwlad y Sgydau yw sgwd Gwladus, sy ' n cymryd ei enw o Dywysoges Gymreig o ' r chweched ganrif o ' r enw Gwladus. Taflodd ei hun i ddyfroedd rhewllyd afon Pyrddin pan wrthododd ei thad (y Brenin) adael i ' w phriod Einion, ei chariad, dywedir fod y Rhaeadr yn ymddangos yn hud lle aeth hi i ' r dŵr.

Sgwd Gwladus gwlad y Sgydau

Sgwd Gwladus, llecyn nofio gwych arall

Mae gan wlad y Sgydau rannau penodol o sgwrs ac mae ' n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Felly mae ' n bwysig eich bod chi ' n cymryd gofal lle bynnag rydych chi ' n mynd wrth ymweld â gwlad y Sgydau.

Byddwch yn dod o hyd i lawer o wybodaeth am wlad y Sgydau yn dweud ei bod yn hygyrch i gadeiriau olwyn ac yn addas ar gyfer bygis ar y llwybrau isaf, nid yw. Hyd yn oed ar y llwybrau is roedd pyllau mwdlyd dwfn a gwreiddiau wedi ' u hystumio, hyd yn oed yn gwisgo fy esgidiau cerdded Ymddiriedaf Roedd yn rhaid i mi wylio fy ngham.

Rhaeadr bach gwlad y Sgydau

Yn ystod y chwyldro diwydiannol, cloddiwyd yr ardal yn drwm am silica, a ddefnyddir i wneud brics ar gyfer ffwrneisi chwyth. Gallwch weld llawer o ' r mynedfeydd cloddfeydd wrth i chi gerdded i fyny ' r hen lwybrau a ddefnyddir gan geffylau a cherti i gludo mwynau i waelod y Cwm. Mae llawer ohonynt yn cael eu selio fel mwyngloddiau segur yn gallu bod yn beryglus.

Gwlad y rhaeadrau-hen fynedfa silica

Ceir rhagor o wybodaeth am wlad y Sgydau ar wefan y Parc Cenedlaethol

Mae Gwlad y Sgydau yn gyrch byr o Abertawe ar yr A465 ac mae digon o le parcio o amgylch pentref Pontneddfechan, ar ddyddiau prysurach Mae ' r caeau ar agor a gallwch barcio drwy ' r dydd am dâl bychan.

shares